NovoMin® NutraMaxTM Magnesium Amino Acid Chelate

แมกนีเซียม (Magnesium) เป็นแร่ธาตุ (Mineral) ชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย

 

หมายเหตุ สินค้าแบบแบ่งบรรจุ ขายเป็นส่วนประกอบอาหารเท่านั้น
นำเข้าจาก : ประเทศจีน
อายุสินค้า : 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต

Category: