Creatine Monohydrate

139.10฿909.50฿ VAT 7%

Creatine (ครีเอทีน) คือหนึ่งในอาหารเสริมที่กลุ่มผู้รักสุขภาพและผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้
ชื่อว่ามีสรรพคุณเสริมสร้างสมรรถภาพการออกก าลังกายและเพิ่มกล้ามเนื้อ ทั้งยังมีการกล่าวถึงสรรพคุณอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ลด
ความเหี่ยวย่นของผิวหนัง บ ารุงสมอง รักษาโรคทางสมองและภาวะหัวใจวาย เป็นต้น
หมายเหตุ สินค้าแบบแบ่งบรรจุ ขายเป็นส่วนประกอบอาหารเท่านั้น

 

หมายเหตุ สินค้าแบบแบ่งบรรจุ ขายเป็นส่วนประกอบอาหารเท่านั้น
นำเข้าจาก : ประเทศจีน
อายุสินค้า : 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด

100 กรัม, 500 กรัม, 1000 กรัม