L-Arginine HCL

256.80฿1,712.00฿ VAT 7%

อาร์จินีน HCL ใช้ส าหรับประสิทธิภาพการท างานออกก าลังกาย, สมรรถภาพทางเพศ, ประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันและเงื่อนไข
หัวใจและหลอดเลือด, เช่นความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง)

 

หมายเหตุ สินค้าแบบแบ่งบรรจุ ขายเป็นส่วนประกอบอาหารเท่านั้น
นำเข้าจาก : ประเทศจีน
อายุสินค้า : 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด

100 กรัม, 500 กรัม, 1000 กรัม