Taurine

107.00฿695.50฿ VAT 7%

Taurine คือ กรดอะมิโน ชนิดหนึ่งซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มกรดอะมิโนไม่จ าเป็น เพราะร่างกายสามารถสร้างเองได้แต่กรดอะมิโนตัวนี้จัดว่ามีความส าคัญต่อ
ร่างกายเป็นอย่างมาก เพราะเป็นโครงสร้างของกรดอะมิโนตัวอื่น ๆ ทั้งหมด โดยทอรีนนั้นพบได้มากในเนื้อเยื่อหัวใจ กล้ามเนื้อลาย และระบบประสาท
ส่วนกลาง นอกจากนี้ทอรีนยังเป็นส่วนประกอบของน ้าดีอีกด้วย

 

หมายเหตุ สินค้าแบบแบ่งบรรจุ ขายเป็นส่วนประกอบอาหารเท่านั้น
นำเข้าจาก : ประเทศจีน
อายุสินค้า : 24 เดือนนับจากวันที่ผลิต

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด

100 กรัม, 500 กรัม, 1000 กรัม