This post is also available in: English (อังกฤษ)

ขั้นตอนการสั่งผลิต

อยากเริ่มทำธุรกิจเวย์ต้องเริ่มยังไง

ค่าใช้จ่ายในการผลิตมีอะไรบ้าง

ส่วนที่ 1 : ค่าขึ้นทะเบียน อ.ย. และฉลากโภชนาการ

ส่วนที่ 2 : ค่าวัตถุดิบเวย์ ราคาและขั้นต่ำ

ส่วนที่ 3 : ค่าบรรจุภัณฑ์

พิมพ์ กราเวียร์- ถุงฟอยด์ , ซอง Sachet

บล็อกกราเวียร์

ข้อดี ขึ้นบล็อกครั้งเดียวพิมพ์ได้ระยะยาว เลือกได้ทั้งผิวมัน ผิวด้าน , ราคาถุงถูกกว่า

ข้อเสีย  ต้องเสียค่าบล็อกต่อ 1 สี ขั้นต่ำ 3 สี ไม่เหมาะกับการใช้สีหลายสี

พิมพ์ กราเวียร์

พิมพ์ ดิจิตอล- ถุงฟอยด์

พิมพ์ดิจิตอล

ข้อดี ไม่ต้องเสียค่าบล็อก พิมพ์ได้ไม่จำกัดสี เปลี่ยนแบบบ่อยๆได้ พิมพ์ได้ทั้งผิวมันผิวด้าน

ข้อเสีย  ราคาถุงแพงกว่า 

กระปุก

ส่วนที่ 4 : ค่าแรงบรรจุพนักงาน